Як вибрати кредит online

12-18-2018

Как выбрать кредит online
Я висловлюю свою згоду на здійснення Банком, як Оператором персональних даних обробки (включаючи збирання, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, передачу, включаючи транскордонне, (надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення), як з використанням засобів автоматизації (автоматизована обробка), так і без використання таких коштів (неавтоматизована обробка), моїх персональних даних, а саме ПІБ (в т. ч.
Також хочемо вам порекомендувати кредит online
Банк має право доручити обробку моїх персональних даних іншій особі (в тому числі, САО «ТСК» (121552, р. Москва, вул. Острівна, 4), банківській групі ПАТ «БІНБАНК» і ТОВ «БІН Страхування» (115088, р. Москва, вул. Шарикоподшипниковская, 4, корп. 1), а також іншим юридичним особам, бенефіціаром яких є кінцевий бенефіціар ПАТ «БІНБАНК»), у відповідності з чим, даний згоду на обробку персональних даних вважається даними мною цій особі. Найменування осіб, а також адреси цих осіб зазначений на офіційному сайті Банку, а також в офісах Банку по обслуговуванню клієнтів.
Я висловлюю свою згоду на надання мені Банком, партнерами Банку (у тому числі, САО «ТСК»), банківською групою ПАТ «БІНБАНК» і ТОВ «БІН Страхування», а так само іншими юридичними особами, бенефіціаром яких є кінцевий бенефіціар ПАТ «БІНБАНК» (у тому числі за допомогою залучення для цих цілей третіх осіб) рекламної інформації щодо послуг вищевказаних осіб допомогою використання телефонного, факсимільного, рухливого радіотелефонного зв’язку, електронних засобів зв’язку (включаючи SMS-повідомлення), а також поштового та інших засобів зв’язку.
Даний згода діє протягом строку дії Договору, та протягом 5 (П’яти) років з дати його припинення, у разі якщо інше не передбачено законодавством РФ. Згода може бути відкликана мною при наданні в Банк заяви в простій письмовій формі відповідно до вимог законодавства РФ. Після закінчення зазначеного строку дії згоди вважається продовженим на кожні наступні 5 (П’ять) років за умови відсутності в Банку інформації про його відкликання.